logo
  • June 26, 2019
  • Comments Off on Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI MELANGGAR KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”


Comments are closed.

%d bloggers like this: